Toimintaterapia

Toimintaterapia on terveydenhuollon ala, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia toiminnallisuuden kautta. Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita elämässä ja arjen tilanteissa tarvitaan.

Toimintakykyyn vaikuttaa ympäristö, jossa ollaan. On kyse sitten kodista tai koulusta toiminnallisena ympäristönä, myös asenteet ja kulttuuri voivat olla joko edistäviä tai estäviä tekijöitä toiminnassa. Onkin tärkeää, että terapiaa toteutetaan siellä, missä haasteetkin ilmenevät, kuten kotona, koulussa tai päivähoidossa. Joitain taitoja voidaan myös harjoitella vastaanotolla. Toimintaterapiaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja ohjauskäynteinä, tarpeesta ja tavoitteista riippuen.

Tarinanopat
Tarinanoppia voidaan käyttää toimintaterapiassa.

Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja lähdetään asiakkaan vahvuuksien kautta etsimään ratkaisua. Motivaatio on erittäin tärkeässä osassa kuntoutumisprosessissa.

Me toimintaterapeutit saatamme ihmisen merkitykselliseen, toimivaan arkeen, joka on aina enemmän, kuin pelkkää pärjäämistä.” -Toimintaterapia liitto- http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/

Terapiassa

 • Toiminnallista taitojen harjoittelua
 • Yhteistyötä perheen ja lähipiirin kanssa
 • Toimintakyvyn arviointia
 • Apuvälinetarpeiden arviointia
 • Kodinmuutostöiden arviointia
Makkaran käristys kylmänä talvipäivänä, arjen luksusta.

Arviointimenetelmät

 • M-FUN Miller Function & Participation Scales, hieno- visuo- ja karkeamotoriikan testi lapsille 4v-7v11kk
 • SPM The Sensory Processing Measure , lasten aistitiedon käsittelyn arviointia varten kehitetty mittari 5-12v.
 • Beery VMI Beery-Buktenica Developmental Test of Visual-Motor Integration, silmä-käsi yhteistyötä, visuaalista hahmottamista ja motorista koordinaatiota mittaava testi.
 • GAS Goal Attainment Scaling, tavoitteiden asettamista varten
 • Sensomotoristen perusvalmiuksien kliininen havainnointi
 • COPM Canadian Occupational Performance Measure, kehitetty tunnistamaan asiakkaan itsensä havaitsemaa muutosta päivittäisen elämän toiminnoista suoriutumisessa.