Toimintaterapia

Toimintaterapia on terveydenhuollon ala, joka edistää terveyttä ja hyvinvointia toiminnallisuuden kautta. Toimintaterapiassa harjoitellaan taitoja, joita elämässä ja arjen tilanteissa tarvitaan.

Toimintakykyyn vaikuttaa ympäristö, jossa ollaan. On kyse sitten kodista tai koulusta toiminnallisena ympäristönä, myös asenteet ja kulttuuri voivat olla joko edistäviä tai estäviä tekijöitä toiminnassa. Onkin tärkeää, että terapiaa toteutetaan siellä, missä haasteetkin ilmenevät, kuten kotona, koulussa tai päivähoidossa. Toimintaterapiaa toteutetaan yksilö-, ryhmä- ja ohjauskäynteinä, tarpeesta ja tavoitteista riippuen.

Tarinanopat
Tarinanoppia voidaan käyttää toimintaterapiassa.

Toimintaterapiassa tuetaan omatoimisuutta ja lähdetään asiakkaan vahvuuksien kautta etsimään ratkaisua. Motivaatio on erittäin tärkeässä osassa kuntoutumisprosessissa.

Me toimintaterapeutit saatamme ihmisen merkitykselliseen, toimivaan arkeen, joka on aina enemmän, kuin pelkkää pärjäämistä.” -Toimintaterapia liitto- http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/

Terapiassa

  • Toiminnallista taitojen harjoittelua
  • Yhteistyötä perheen ja lähipiirin kanssa
  • Toimintakyvyn arviointia
  • Apuvälinetarpeiden arviointia
  • Kodinmuutostöiden arviointia
Makkaran käristys kylmänä talvipäivänä, arjen luksusta.